เรียนสมาชิกชาว ETM และผู้ที่สนใจทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมกันสร้างเครื่องกำจัดขยะพลาสติกในโครงการฯ เพื่อถวาย“วัดหลักหกรัตนาราม” อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อช่วยกันกำจัดปัญหาขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โปรดติดต่อเพื่อร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างเครื่อง มูลค่า 30,000.- โอนเงินได้ที่ นายห้างไชภิรมย์ บ/ช ไทยพานิช 4033091333 (โอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาด้วย) สำหรับสร้างกองทุนบุญเพื่อผลักดันโครงการฯดังกล่าว ขอโมทนาบุญและขอบคุณทุกท่านครับ

โครงการกำจัดขยะพลาสติกเพื่อ“บวร”

ที่มาของโครงการ
เนื่องจากปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอันเกิดการจัดการกำจัดขยะพลาสติกที่ไม่ถูกต้อง ขยะเหล่านี้จะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ และทำลายสิ่งแวดล้อม
การจัดการโดยการเผา และฝัง ล้วนสร้างก๊าซ สไตรีน (C8H8)คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งทั้งคู่คือก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นตัวการสำคัญให้เกิดสภาวะโลกร้อน ประเทศไทยอาจจะยังมีมาตรการจูงใจที่ไม่มากนัก
สำหรับภาพรวมของการกำจัดและการจัดการเรื่องของขยะ ซึ่งเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และบรรดาสัตว์เลี้ยงรวมถึงสัตว์น้ำในท้องทะเล และแนวประการัง

หลักการและเหตุผล
เกิดจากความคิดที่ต้องการให้ประชาชนทุกคน มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการกำจัดขยะให้หมดไปจากบ้านเมืองของเราโดยถูกวิธี
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ต้องการกำจัดขยะพลาสติกโดย “เครื่องกำจัดขยะพลาสติก” แต่เรายังขาดงบประมาณในการสร้างเครื่องกำจัดขยะ จึงจำเป็นจะต้องจัดหางบประมาณมา เพื่อสร้างเครื่องกำจัดขยะพลาสติก หากได้งบประมาณเพียงพอ ก็จะนำไปจัดสร้างเครื่องกำจัดขยะพลาสติก เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน
เนื่องจากขยะพลาสติกมีอยู่ตามชุมชน ตามพื้นที่ต่างๆมากมาย ภาชนะหรือถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหาร ใส่พืชผักผลไม้ ข้าวของเครื่องใช้ จนทำให้ขยะพลาสติก ไปก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งขยะพลาสติก เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก ต้องใช้เวลานานนับร้อยปี แต่โครงการนี้สามารถทำลายขยะพลาสติก ให้หมดไปได้ภายใน 2 ชั่วโมงสำหรับการเปิดเครื่องและสิ่งที่ได้ออกมาจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถนำมาใช้ในเครื่องยนต์ทางการเกษตร เช่น รถไถนา เครื่องยนต์ดีเซลรอบช้า ในเรือประมง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรหรือชาวประมง ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงที่ต้องนำไปใช้ในกิจกรรม เมื่อทุกคนนำขยะที่เป็นพลาสติกทุกชนิดมาส่งเข้าเครื่องย่อยก็จะได้รับน้ำมันที่ได้จากเครื่องย่อย(ขยะพลาสติกที่สะอาดและแห้ง 2 กก.แลกน้ำมันดีเซลได้ 1 ลตร)กลับไปใช้ในการเกษตรหรือเรือประมง โดยจะไม่มีการซื้อหรือขาย และหากมีเหลือชาวบ้านสามารถนำพืชผล วัตถุดิบ สิ่งของที่มีในครัวเรือนมาแลกน้ำมันกลับไปใช้ได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง
2.ลดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม
3. ชาวบ้านแลกน้ำมันกลับไปใช้ในการเกษตรหรือการประมง
4. วัตถุดิบ สิ่งของ ที่นำมาแลก เช่นข้าวสาร พริก หอม กระเทียม พืช ผักผลไม้ ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน หรือนำไปแจกให้กับคนในชุมชนที่ยากไร้

***ต้องการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน เราต้องช่วยกันกำจัดขยะพลาสติกให้หมดไป แต่เราจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ ในกิจกรรม การเกษตร การประมง นอกจากจะช่วยกำจัดขยะพลาสติกแล้วเรายังได้น้ำมันกลับมาใช้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย สนใจแตะลิ้งค์นี้ หรือโทรที่ 0632789899

เครื่องกำจัดขยะพลาสติก (ขนาดเล็ก)

ใส่ความเห็น