เครื่องหมาย * ต้องใส่ข้อความให้ครบทุกช่อง
  ระยะเวลาในการขึ้นห้าง 3-4 วัน
  แนะนำ : ขนาด 1 กล่องให้ใส่สินค้าให้ได้จำนวนมากที่สุด เท่าที่ทำได้


  ***ถ้าไม่ขายยกลังเว้นไว้ได้

  สามารถกำหนดให้เป็น % หรือเป็นราคา(บาท)ต่อลังก็ได้
  เช่น ราคาลังละ 2500 อาจจะให้ค่าคอมลังละ 300 บาท เป็นต้นครับ  หมายเหตุ : ไม่เข้าใจในการลงข้อมูลช่องใดโทร 095-374-9444 ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ