เครื่องหมาย * ต้องใส่ข้อความให้ครบทุกช่อง


  แนะนำ : ขนาด 1 กล่องให้ใส่สินค้าให้ได้จำนวนมากที่สุด เท่าที่ทำได้

  --------------------------------------------  --------------------------------------------

  สามารถกำหนดให้เป็น % หรือเป็นราคา(บาท)ต่อลังก็ได้
  เช่น ราคาลังละ 2500 อาจจะให้ค่าคอมลังละ 300 บาท เป็นต้นครับ

  --------------------------------------------


  หมายเหตุ : ไม่เข้าใจในการลงข้อมูลช่องใดโทร 095-374-9444 ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ