เครื่องหมาย* ต้องใส่ข้อความให้ครบทุกช่อง
  ระยะเวลาในการขึ้นห้าง 3 วัน ระบบจะตรวจสอบราคากับแพลตฟอร์มต่างๆก่อนนำเข้า
  ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเข้า หากพบราคาทีขายสูงกว่า แพลตฟอร์มอื่น


  ข้อมูลเจ้าของสินค้า


  สถานะ

  แนะนำ : ขนาด 1 กล่องให้ใส่สินค้าให้ได้จำนวนมากที่สุด เท่าที่ทำได้

  1.ด้านหน้า
  2.ด้านข้าง
  3.ด้านบน
  4.ด้านซ้าย
  5.ด้านขวา
  6.เนื้อสินค้า
  7.ภาพลัง
  8.เอกสาร1
  9.เอกสาร2
  10.เอกสาร3
  11.เอกสาร4
  12.เอกสาร5