เครื่องหมาย* ต้องใส่ข้อความให้ครบทุกช่อง
  ระยะเวลาในการขึ้นห้าง 3 วัน

  แนะนำ : ขนาด 1 กล่องให้ใส่สินค้าให้ได้จำนวนมากที่สุด เท่าที่ทำได้  1.ด้านหน้า
  2.ด้านข้าง
  3.ด้านบน
  4.ด้านซ้าย
  5.ด้านขวา
  6.เนื้อสินค้า
  7.วีดีโอประกอบ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที(MP4)