รับเงินก่อนลูกค้าเข้าพักทุกการบุ๊คกิ้ง ระบบขอค่าการตลาด 10%