คณะที่ปรึกษา Application eat24mall

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
ที่ปรึกษา EAT24MALL

Believe in yourself and know that there is something greater about you than any other obstacle

ผศ.ดร.พจน์ ยงสกุลโรจน์
ที่ปรึกษา EAT24MALL

Technology is a tool that can create opportunities and break down business barriers at the same time

ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา
ที่ปรึกษา EAT24MALL

In order to taste the fruits of life sometimes you have to face the outside world

ผศ.ดร.สุคนธ์ เครือน้ำคำ
ที่ปรึกษา EAT24MALL

We are not made smarter by thinking about the past but by taking responsibility for our future

ดร.คัมภี นิลแสง
ที่ปรึกษา EAT24MALL

Understand and be fascinated by company innovation that is born from a culture that is ready to change in the digital world

ดร.โชคธนวัตร์ สราวุธรัตนานนท์
ที่ปรึกษา EAT24MALL

You cannot accept changes in the digital world. But you have to prepare yourself before the digital world changes

ดร.อนิรุทธ คัมภ์ทวี
ที่ปรึกษา EAT24MALL

In the past, we measured big fish eating small fish and who is faster and who wins more slowly. But in the future world, whoever has a large network and has a lot of information will always be an advantage

ดร.ปรามศึก หาลประไพ
ที่ปรึกษา EAT24MALL

The future is uncertain. Anyone who accumulates a lot of knowledge has the basis to move faster than others

Dr. Xin Liu
ที่ปรึกษา EAT24MALL

The future world belongs to people who know how to use technology correctly and at the right time and use it to break through various obstacles

นายฮวนมิง เฉิน
ที่ปรึกษา EAT24MALL

Today's business world has both opportunities and obstacles all the time. It's up to you to see what you will look like

ผศ.ดร.อมร หล้าสมบูรณ์
ที่ปรึกษา EAT24MALL

โลกวันนี้เปลี่ยนไป การค้าขาย ก็ต้องเปลี่ยนตาม อาชีพที่เคยทำในอดีต ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานะการณ์ปัจจุบัน

ห้างออนไลน์ ETM เป็นห้างออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นโดยคนไทย เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของได้ โดยไม่ต้องทำระบบเอง เพียงคุณตัดสินใจในการซื้อแอพพลิเคชั่นไปสำหรับใช้บริหารในการสร้างรายได้ (ข้อมูลเพิ่มเติม อ่านในเมนูคำถามบ่อย) เพื่อคนไทย เพื่อเกษตรกร เพื่อผู้ประกอบการคนไทย ให้เกิดการค้าขายในภาคประชาชน ได้รับสินค้าตรงปก ในกรณีที่เกิดความเสียหาย สามารถติดต่อกับผู้ผลิตได้ ในส่วนสินค้าด้านการเกษตรสามารถทำการตลาดล่วงหน้า กับห้างออนไลน์ EAT24MALL ของเราได้.

dewagg
mega288
idn slot
mamibet
mpo500
foxybet77
gengtoto
slot mania
foxybet77
foxybet77
foxybet77