ห้างออนไลน์ ETM เป็นห้างออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นโดยคนไทย เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของได้ โดยไม่ต้องทำระบบเอง เพียงคุณตัดสินใจในการซื้อแอพพลิเคชั่นไปสำหรับใช้บริหารในการสร้างรายได้ (ข้อมูลเพิ่มเติม อ่านในเมนูคำถามบ่อย) เพื่อคนไทย เพื่อเกษตรกร เพื่อผู้ประกอบการคนไทย ให้เกิดการค้าขายในภาคประชาชน ได้รับสินค้าตรงปก ในกรณีที่เกิดความเสียหาย สามารถติดต่อกับผู้ผลิตได้ ในส่วนสินค้าด้านการเกษตรสามารถทำการตลาดล่วงหน้า กับห้างออนไลน์ EAT24MALL ของเราได้.